RESEARCH PAPER
OCENA ZMIAN W GOSPODARCE FINANSOWEJ I POLITYCE FINANSOWANIA SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W LATACH 1958-1962
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;63(3):29–46