RESEARCH PAPER
W SPRAWIE PEWNEGO BŁĘDU W OPERATYWNYM PLANOWANIU PRACY I OBLICZANIU JEJ WYDAJNOŚCI W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1953-06-18
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):49–51