RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO ZAGADNIENIA WYKORZYSTANIA TRAKTORÓW W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1953-06-18
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):52-65
 
Journals System - logo
Scroll to top