RESEARCH PAPER
DYSKUSJA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ INSTYTUTU EKONOMIKI ROLNEJ NA POSIEDZENIU KOMITETU NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-16
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;4(2):99-109
 
Journals System - logo
Scroll to top