RESEARCH PAPER
ANALIZA ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ PRZEZ GMINNE SPÓŁDZIELNIE „SAMOPOMOC CHŁOPSKA - NA PRZYKŁADZIE PRACY DWÓCH PRZODUJĄCYCH PZGS
 
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1953-10-16
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):117-128
 
Journals System - logo
Scroll to top