RESEARCH PAPER
ANALIZA ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ PRZEZ GMINNE SPÓŁDZIELNIE „SAMOPOMOC CHŁOPSKA - NA PRZYKŁADZIE PRACY DWÓCH PRZODUJĄCYCH PZGS
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1953-10-16
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):117–128