RESEARCH PAPER
PRZEDMOWA DO PRACY DR RYSZARDA MANTEUFFLA PT. „PROJEKTOWANIE ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZEGO URZĄDZENIA PRZEDSIĘBIORSTW PGR
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1953-10-16
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):129–144