RESEARCH PAPER
O TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM ZNACZENIU PODZIAŁU POLSKI NA REJONY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY ROLNICTWA
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1953-10-16
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;5-6(3-4):3–34