RESEARCH PAPER
ZAPOZNANIE SIĘ Z WYJŚCIOWYMI MATERIAŁAMI DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU ORGANIZACYJNEGO
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1953-12-02
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):24–37