RESEARCH PAPER
USTALENIE (MINIMALNEGO) ZADANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ USTALENIE MATERIALNYCH I INNYCH ZASOBÓW PRZYDZIELONYCH PRZEDSIĘBIORSTWU
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1953-12-02
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1953;7 (Suplement)(3-4):38-47
 
Journals System - logo
Scroll to top