RESEARCH PAPER
ROZMIESZCZENIE I ROZWÓJ PRODUKCJI ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1954-05-25
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):37-82
 
Journals System - logo
Scroll to top