RESEARCH PAPER
ROZMIESZCZENIE I ROZWÓJ PRODUKCJI ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1954-05-25
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):37–82