RESEARCH PAPER
METODA USTALANIA WSPÓLZALEŻNOŚCI MIĘDZY PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ A ZWIERZĘCĄ
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1954-05-25
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;8(1-2):147–172