Archive
2/1955 vol. 12
 
 
RESEARCH PAPER

KONSPEKT BADAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE, WOJ. LUBELSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):3–39
 
RESEARCH PAPER

W SPRAWIE METODY WYCENY PRODUKTU GLOBALNEGO W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):57–78
 
RESEARCH PAPER

Z ZAGADNIENIA OKRESOWYCH SPIĘTRZEŃ ROBÓT W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):79–93
 
RESEARCH PAPER

PRZYCZYNEK DO ANALIZY BAZY PASZOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):94–130
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600