Archive

2/1955 vol. 12
 
 
RESEARCH PAPER
 

KONSPEKT BADAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE, WOJ. LUBELSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):3-39
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE METODY WYCENY PRODUKTU GLOBALNEGO W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):57-78
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZAGADNIENIA OKRESOWYCH SPIĘTRZEŃ ROBÓT W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):79-93
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO ANALIZY BAZY PASZOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):94-130
 
Journals System - logo
Scroll to top