RESEARCH PAPER
KONTRAKTACJA I DOSTAWY OBOWIĄZKOWE NIEKTÓRYCH ARTYKUŁÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNEJ GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ JAKO CZYNNIK WZROSTU PRODUKCJI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1955-06-16
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):40-56
 
Journals System - logo
Scroll to top