RESEARCH PAPER
KONTRAKTACJA I DOSTAWY OBOWIĄZKOWE NIEKTÓRYCH ARTYKUŁÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNEJ GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ JAKO CZYNNIK WZROSTU PRODUKCJI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1955-06-16
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):40–56