RESEARCH PAPER
KONSPEKT BADAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURY ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE, WOJ. LUBELSKIEGO
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1955-06-16
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):3–39