RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO ANALIZY BAZY PASZOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1955-06-16
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):94–130