RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO ANALIZY BAZY PASZOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1955-06-16
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;12(2):94-130
 
Journals System - logo
Scroll to top