Archive
3/1955 vol. 13
 
 
RESEARCH PAPER

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD OPŁACALNOŚCIĄ HODOWLI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1955;13(3):3–33
RESEARCH PAPER

KILKA INFORMACJI O ZESPOŁACH UPRAWOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1955;13(3):55–72
RESEARCH PAPER

PRZYCHODOWOŚĆ JAKO PODSTAWA WYMIARU PODATKU GRUNTOWEGO I KLASOWEGO GRUPOWANIA GOSPODARSTW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1955;13(3):73–101
RESEARCH PAPER

REALIZOWANIE PLANÓW KONTRAKTACJI A JEJ OPŁACALNOŚĆ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1955;13(3):102–123
RESEARCH PAPER

PRODUKCJA ROLNICZA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W POWIECIE PUŁAWSKIM W 1952 R.

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1955;13(3):124–171
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600