Archive

3/1955 vol. 13
 
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD OPŁACALNOŚCIĄ HODOWLI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):3-33
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZAGADNIEŃ KSZTAŁTOWANIA SIĘ DOCHODU W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH O PRZEWADZE RODZIN MAŁOROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):34-54
 
RESEARCH PAPER
 

KILKA INFORMACJI O ZESPOŁACH UPRAWOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):55-72
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCHODOWOŚĆ JAKO PODSTAWA WYMIARU PODATKU GRUNTOWEGO I KLASOWEGO GRUPOWANIA GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):73-101
 
RESEARCH PAPER
 

REALIZOWANIE PLANÓW KONTRAKTACJI A JEJ OPŁACALNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):102-123
 
RESEARCH PAPER
 

PRODUKCJA ROLNICZA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W POWIECIE PUŁAWSKIM W 1952 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):124-171
 
Journals System - logo
Scroll to top