RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD OPŁACALNOŚCIĄ HODOWLI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1955-09-07
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):3–33