RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD OPŁACALNOŚCIĄ HODOWLI W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1955-09-07
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):3-33
 
Journals System - logo
Scroll to top