RESEARCH PAPER
Z ZAGADNIEŃ KSZTAŁTOWANIA SIĘ DOCHODU W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH O PRZEWADZE RODZIN MAŁOROLNYCH
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1955-09-07
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):34–54