Archive
4/1955 vol. 14
 
 
RESEARCH PAPER

METODYKA OPRACOWAŃ SYNTETYCZNYCH EKONOMIKI INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):3–56
 
RESEARCH PAPER

GOSPODARSTWA BIEDNIACKIE I GOSPODARSTWA CHŁOPÓW-PRACOWNIKÓW W NIEKTÓRYCH REJONACH POLSKI W 1952/1953 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):57–77
 
RESEARCH PAPER

NIEKTÓRE MATERIAŁY DO CHARAKTERYSTYKI SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH UTWORZONYCH Z GOSPODARSTW MAŁOROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):78–106
 
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIA WPROWADZENIA WEWNĘTRZNEGO ROZRACHUNKU GOSPODARCZEGO W ZESPOLE PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):107–123
 
RESEARCH PAPER

WYCENA PRODUKTÓW ROLNICZYCH ZUŻYWANYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH -OPRACOWANA W JER DLA 1954/1955 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):124–129