RESEARCH PAPER
WYCENA PRODUKTÓW ROLNICZYCH ZUŻYWANYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH -OPRACOWANA W JER DLA 1954/1955 ROKU
 
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1955-11-17
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):124–129