RESEARCH PAPER
WYCENA PRODUKTÓW ROLNICZYCH ZUŻYWANYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH -OPRACOWANA W JER DLA 1954/1955 ROKU
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1955-11-17
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):124–129
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600