Archive
1/1956 vol. 15
 
 
RESEARCH PAPER

PRZYCZYNEK DO ANALIZY WARUNKÓW TERENOWYCH PRZY PLANOWANIU PRODUKCJI ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1956;15(1):3–17
RESEARCH PAPER

WYWIAD W PUNKTACH KONNYCH GOM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1956;15(1):18–31
RESEARCH PAPER

ANALIZA ROZWOJU ROLNICZYCH ZRZESZEŃ SPÓŁDZIELCZYCH W POWIECIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1956;15(1):32–55
RESEARCH PAPER

ZAGADNIENIE AKUMULACJI WEWNĘTRZNEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1956;15(1):56–102
RESEARCH PAPER

PRÓBA UJEDNOLICENIA METODY WYCENY OBORNIKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1956;15(1):103–116
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600