Archive
1/1956 vol. 15
 
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO ANALIZY WARUNKÓW TERENOWYCH PRZY PLANOWANIU PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;15(1):3–17
 
RESEARCH PAPER
 

WYWIAD W PUNKTACH KONNYCH GOM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;15(1):18–31
 
RESEARCH PAPER
 

ANALIZA ROZWOJU ROLNICZYCH ZRZESZEŃ SPÓŁDZIELCZYCH W POWIECIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;15(1):32–55
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIE AKUMULACJI WEWNĘTRZNEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;15(1):56–102
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA UJEDNOLICENIA METODY WYCENY OBORNIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;15(1):103–116