RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO ANALIZY WARUNKÓW TERENOWYCH PRZY PLANOWANIU PRODUKCJI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1956-03-05
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;15(1):3–17