RESEARCH PAPER
GOSPODARSTWA BIEDNIACKIE I GOSPODARSTWA CHŁOPÓW-PRACOWNIKÓW W NIEKTÓRYCH REJONACH POLSKI W 1952/1953 ROKU
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1955-11-17
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):57-77
 
Journals System - logo
Scroll to top