RESEARCH PAPER
GOSPODARSTWA BIEDNIACKIE I GOSPODARSTWA CHŁOPÓW-PRACOWNIKÓW W NIEKTÓRYCH REJONACH POLSKI W 1952/1953 ROKU
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1955-11-17
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;14(4):57–77