RESEARCH PAPER
PRODUKCJA ROLNICZA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W POWIECIE PUŁAWSKIM W 1952 R.
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1955-09-07
Publication date: -0001-11-30
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):124–171