RESEARCH PAPER
PRODUKCJA ROLNICZA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W POWIECIE PUŁAWSKIM W 1952 R.
 
 
More details
Hide details
Acceptance date: 1955-09-07
Publication date: 2018-01-17
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):124–171