RESEARCH PAPER
PRODUKCJA ROLNICZA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W POWIECIE PUŁAWSKIM W 1952 R.
 
 
More details
Hide details
 
Acceptance date: 1955-09-07
 
 
Publication date: 2018-01-17
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):124-171
 
Journals System - logo
Scroll to top