KRONIKA
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ: INTERNATIONAL SCIENTIFIC DAYS 2014 „IMPROVING PERFORMANCE OF AGRICULTURE AND THE ECONOMY: CHALLENGES FOR MANAGEMENT AND POLICY” (MIĘDZYNARODOWE DNI NAUKOWE 2014 “POPRAWA WYNIKÓW W ROLNICTWIE I GOSPODARCE: WYZWANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA I POLITYKI”)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Data akceptacji: 27-03-2015
Data publikacji: 27-03-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):163–167
 
SŁOWA KLUCZOWE