PRACA ORYGINALNA
EFEKTY GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY W RAMACH PROW 2007-2013.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − PIB Warszawa
 
 
Data akceptacji: 20-06-2012
 
 
Data publikacji: 20-06-2012
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;331(2):81-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeprowadzona analiza dokonała oceny wartości dodanej brutto w gospodarstwach biorących w 2008 roku udział w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (działanie 112) lub „Modernizacja gospodarstw rolnych” (działanie 121), jej wzrostu w 2009 i 2010 roku oraz projekcji tego wzrostu na 2013 rok. Za każdym razem ustaleń dokonywano przy użyciu cen stałych. Opracowanie oparte zostało na danych Polskiego FADN. W tym celu wyodrębniono dwie panelowe grupy gospodarstw rolnych prowadzących nieprzerwanie rachunkowość w latach 2008, 2009 i 2010. Pierwszą stanowiły gospodarstwa rolne beneficjentów, którzy skorzystali w 2008 roku tylko z działania 112, oraz tych którzy skorzystali tylko z działania 121. Natomiast drugą grupę stanowiły gospodarstwa właścicieli spełniających warunki przyznania pomocy w działaniu 112 lub 121, ale z tej pomocy w 2008 roku nie skorzystały. Ustalono, że gospodarstwa beneficjentów biorących w 2008 roku udział w działaniu 112 i 121, aniżeli właścicieli gospodarstw pozostałych charakteryzował w okresie bazowym większy potencjał produkcyjny oraz zdecydowany wzrost wartości dodanej brutto.
Journals System - logo
Scroll to top