PRACA ORYGINALNA
PODEJŚCIE BEHAWIORALNE I EKSPERYMENT EKONOMICZNY W FINANSACH ROLNICTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Data akceptacji: 17-03-2014
Data publikacji: 17-03-2014
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):57–77
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem głównym opracowania jest ocena możliwości wykorzystania podejścia behawioralnego i eksperymentu ekonomicznego w polskich badań naukowych z zakresu finansów rolnictwa. Przyjęto dwa cele cząstkowe (1) przybliżenie metodyki eksperymentu ekonomicznego wraz ze wskazaniem subtelności technicznych dotyczących rolnictwa; (2) wskazanie potencjalnych obszarów wykorzystania podejścia behawioralnego i eksperymentu w finansach rolnictwa. Osią rozważań jest następująca teza: rozważnie planowany i przeprowadzany eksperyment ekonomiczny, ściśle związany z podejściem behawioralnym, obok tradycyjnych metod badawczych, przyczynia się do dokładniejszego wyjaśnienia coraz bardziej złożonych problemów finansów rolnictwa. Przybliżono dotychczasowy stan badań z uwzględnieniem podejścia behawioralnego i eksperymentu ekonomicznego, wraz ze wskazaniem potencjalnych obszarów wykorzystania w finansach rolnictwa. Podejście behawioralne i eksperyment ekonomiczny, komplementarne wobec tradycyjnych metod badawczych, znacznie wzbogacają warsztat naukowy finansisty. Należy mieć na uwadze na ograniczenia stosowania eksperymentu ekonomicznego. Konieczne jest pogłębienie procesu integracji środowiska polskich finansistów, zajmujących się problematyką sektora rolnego, a także podejmowanie współpracy, wykraczające poza sztywne ramy dziedzin. Biorąc pod uwagę trendy w rozwoju współczesnych naukach ekonomicznych, finanse behawioralne, w powiązaniu z psychologią ekonomiczną, finansową, będą odgrywać będzie coraz większą rolę w wyjaśnianiu procesów finansowych sektora rolnego.