Archiwum
1/2014 vol. 338
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEM GEOGRAFICZNEGO ZAKRESU RYNKÓW/SEKTORÓW W DOBIE GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):3–21
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYBRANE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMÓW ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):22–38
 
PRACA ORYGINALNA
 

„NOWE ZAZIELENIENIE” WPR I JEGO WPŁYW NA WYNIKI EKONOMICZNE POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):39–56
 
PRACA ORYGINALNA
 

PODEJŚCIE BEHAWIORALNE I EKSPERYMENT EKONOMICZNY W FINANSACH ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):57–77
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE UPORZĄDKOWANEGO MODELU LOGITOWEGO W ANALIZIE RENTOWNOŚCI BRANŻ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):78–96
 
PRACA ORYGINALNA
 

UDZIAŁ POLSKICH EKONOMISTÓW ROLNYCH W KONGRESACH EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):128–145
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŻYCIE MLEKA W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):146–158
 
PRACA ORYGINALNA
 

MAŁOPOLSKIE PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JAKO INSTRUMENT OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO WSI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):160–169