PRACA ORYGINALNA
KONDYCJA CZESKIEGO ROLNICTWA PO 9 LATACH OD PRZYSTĄPIENIA DO UE – STANOWISKO BADAWCZE W SPRAWIE STRATEGICZNYCH WYZWAŃ PRZYSZŁEJ POLITYKI PO 2013 ROKU
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Economics, Faculty of Economics, Prague
 
2
Institute of Agricultural Economics and Information, Prague
 
 
Data akceptacji: 17-03-2014
 
 
Data publikacji: 17-03-2014
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):116-127
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawione podejście do strategii dla czeskiego rolnictwa, w oparciu o obiektywne analizy jego rozwoju po przystąpieniu do UE i w ramach obecnej WPR, jest stanowiskiem badawczym do dyskusji z rządem i organizacjami pozarządowymi. W szczególności dotyczy wdrażania celów strategicznych do środków z zakresu polityki na rzecz WPR po 2013 r. Podejście badawcze można wykorzystać w ocenie dowolnych realnych stanowisk UE i krajowych stanowisk w sprawie przyszłej WPR w oparciu o polityczne decyzje i kompromisy.
Journals System - logo
Scroll to top