PRACA ORYGINALNA
SPOŻYCIE MLEKA W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 
 
Data akceptacji: 17-03-2014
 
 
Data publikacji: 17-03-2014
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):146–158
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Mimo, że rynek mleka ze względu na jego wrażliwość i znaczenie jest jednym z najlepiej monitorowanych, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych, a statystyka produkcji oraz obrotów handlowych i spożycia jest najpełniejsza, analizowanie spożycia mleka, a zwłaszcza porównania międzynarodowe wymagają głębokiej znajomości tematyki i stosowanych metod agregacji, aby uniknąć niebezpieczeństwa porównywania rzeczy nieporównywalnych.