RESEARCH PAPER
UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-PRAWNE I OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI W BIOGAZOWNIE ROLNICZE W POLSCE
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2
Politechnika Warszawska
3
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa
Publish date: 2016-03-04
Acceptance date: 2016-03-04
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016;346(1):119–143
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600