PRACA ORYGINALNA
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN A ZMIANY W ŚRODOWISKU NATURALNYM I ICH WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Data akceptacji: 04-03-2016
Data publikacji: 04-03-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):155–166
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rolnicy, chcąc sprostać globalnej konkurencji, w coraz większym stopniu wykorzystują środki chemiczne w celu zwiększenia plonów. Coraz więcej badań potwierdza jednak przypuszczenia naukowców o negatywnym wpływie pestycydów na organizmy żywe. Badania wskazują bowiem na znaczący statystyczny związek pomiędzy stosowaniem środków ochrony roślin a wzrostem ryzyka występowania zaburzeń rozwojowych, chorób neurologicznych oraz niektórych nowotworów. Choroby te mogą być przenoszone na kolejne pokolenia poprzez zmiany ekspresji genów, które nie łączą się ze zmianami sekwencji DNA. Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń wynikających ze stosowania pestycydów w rolnictwie dla środowiska naturalnego, a z tym wiąże się również zdrowie ludzi.