RESEARCH PAPER
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN A ZMIANY W ŚRODOWISKU NATURALNYM I ICH WPŁYW NA ZDROWIE CZŁOWIEKA
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa
Publish date: 2016-03-04
Acceptance date: 2016-03-04
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016;346(1):155–166
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600