REVIEWS AND POLEMICS
NATALIA PAWLICH AND OLGA KARAJOMA: ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZAMI NA OBSZARACH PRZYRODY CHRONIONEJ (LANDSCAPE MANAGEMENT IN PROTECTED AREAS)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
 
 
Acceptance date: 2016-03-04
 
 
Publication date: 2016-03-04
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):183-187
 
Journals System - logo
Scroll to top