RECENZJE - POLEMIKI
NATALIA PAWLICH I OLGA KARAJOMA: ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZAMI NA OBSZARACH PRZYRODY CHRONIONEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
Data akceptacji: 04-03-2016
Data publikacji: 04-03-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):183–187
 
SŁOWA KLUCZOWE