CHRONICLE
SYSTEMS ANALYSIS 2015
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa
 
 
Acceptance date: 2016-03-04
 
 
Publication date: 2016-03-04
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):188-192
 
KEYWORDS
Journals System - logo
Scroll to top