CHRONICLE
SYSTEMS ANALYSIS 2015
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa
Acceptance date: 2016-03-04
Publication date: 2016-03-04
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):188–192
 
KEYWORDS