PRACA ORYGINALNA
PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 2012-2014
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Technology and Life Sciences Branch in Warsaw
Data akceptacji: 03-12-2015
Data publikacji: 03-12-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):94–104
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W 2013 r. produkcja ciągników rolniczych oraz większości pozostałych rodzajów sprzętu rolniczego była mniejsza niż przed rokiem. Wzrosła jedynie produkcja glebogryzarek, rozsiewaczy nawozów mineralnych, kombajnów zbożowych, kopaczek do ziemniaków oraz urządzeń drobiarskich. W 2014 r. o 33,8% zwiększyła się produkcja ciągników. Natomiast o 22,8%, w porównaniu z 2013 r., zmalała produkcja kombajnów zbożowych. W 2014 r. udział Polski w unijnej produkcji ciągników rolniczych, liczonej w sztukach, wyniósł 1,9%, a w wartości ogółu środków mechanizacji rolnictwa – 3,7%. Nie stwierdzono wyraźnej zależności między sprzedażą krajową a produkcją ciągników rolniczych w Polsce.