PRACA ORYGINALNA
GRUPOWANIE KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH DO UE I KRAJÓW PARTNERSTWA WSCHODNIEGO ZE WZGLĘDU NA POZIOM SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ W KONTEKŚCIE PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data publikacji: 21-12-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):20–32
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule porównano kraje kandydujące do UE (CC) i kraje Partnerstwa Wschodniego (KPW) pod względem poziomu ich samowystarczalności w zakresie podstawowych produktów spożywczych poprzez analizę średniego spożycia tych produktów w latach od 1992 do 2013. Kraje pogrupowano według wskaźnika ich samowystarczalności przy użyciu metody analizy skupień Warda. Badania pokazały, że w pierwszej grupie krajów w latach 1992-1999 i 2000-2013 znalazły się przede wszystkim Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Gruzja i Macedonia, które miały najniższe wskaźniki samowystarczalność dla większości produktów w porównaniu z drugą i trzecią grupą krajów. W obydwu okresach w drugiej grupie znalazły się Azerbejdżan i Turcja, które miały najwyższe wskaźniki samowystarczalność w sektorze owoców, a w trzeciej grupie – Białoruś, Mołdawia, Serbia i Ukraina. Kraje te charakteryzowały się nadwyżką w produkcji większości sektorów. Badania wykazały, że w drugim okresie Czarnogóra przesunęła się do grupy krajów o niższym poziomie samowystarczalności. Analiza dowiodła, że w okresie objętym badaniem wzrost samowystarczalności tych krajów wynikał z wyższej produkcji, niższych strat podczas produkcji i niższego poziomu spożycia analizowanych produktów.