PRACA ORYGINALNA
WYNIKI EKONOMICZNE W ROLNICTWIE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Innovation Centre of the University of Niš, Niš
 
2
University of Niš, Niš
 
 
Data nadesłania: 15-12-2021
 
 
Data ostatniej recenzji: 25-12-2021
 
 
Data akceptacji: 10-01-2022
 
 
Data publikacji: 28-03-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;370(1):5-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań jest klasyfikacja krajów Unii Europejskiej (UE) na podstawie postępu w wynikach ekonomicznych w rolnictwie. Oryginalność artykułu wynika z faktu, że do identyfikacji klastrów zastosowano nowy zestaw wskaźników (w postaci względnej). Do oceny wyników ekonomicznych sektora rolnego UE (poprzez analizę klastrów) dla dwóch okresów (2015–2017 i 2018–2020) stosuje się następujące wskaźniki: całkowity nakład siły roboczej, rzeczywisty dochód czynników w rolnictwie na roczną jednostkę pracy, produkcja rolna ogółem, wartość dodana brutto przemysłu rolnego oraz produkcja zwierzęca. Badanie potwierdziło, że kraje UE znacznie się różnią pod względem zmian wyników rolniczych. Zostały one pogrupowane w cztery stosunkowo jednorodne klastry według podobieństwa, z wyraźnym rozproszeniem geograficznym dla obu analizowanych okresów. Identyfikacja dysproporcji rozwojowych pomiędzy krajami UE może być przydatna w przyszłych przekształceniach środków wspólnej polityki rolnej pod kątem zwiększonego wsparcia dla niektórych członków.
Journals System - logo
Scroll to top