PRACA ORYGINALNA
EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA ROLNICTWA POLSKIEGO W LATACH 1998-2015
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data publikacji: 21-12-2018
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):3-19
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W rolnictwie polskim w kilkuletnim okresie przed akcesją i w roku akcesji odnotowano szybki wzrost efektywności produkcji rolniczej, później natomiast niewielki spadek. W artykule wskazano na przyczyny tego zjawiska. W pierwszym z tych podokresów istniała duża swoboda gospodarcza i nastąpił wzrost wsparcia gospodarstw rolnych udzielony głównie ze środków krajowych. W latach po 2004 roku sytuacja uległa zmianie. Wzrosły kwoty środków pomocowych, ale wzrosły też wymogi dotyczące ochrony środowiska, zdrowia konsumentów i dobrostanu zwierząt, jakie musieli spełnić rolnicy będący beneficjentami dopłat. Większe gospodarstwa rolne ograniczyły ponadto aktywność gospodarczą z powodu degresji stawek dopłat. Jest poza tym prawdopodobne, że część producentów rolnych nastawiła się głównie na korzystanie z dopłat, a zjawisku temu towarzyszył spadek zainteresowania poprawą efektywności prowadzonej produkcji rolniczej. Część wywodów zawartych w artykule oparto na szacunkach. Mają one racjonalne uzasadnienia, ale zdaniem autora artykuł należy traktować jako wstępną analizę tematu.
Journals System - logo
Scroll to top