Archiwum
4/2018 vol. 357
 
 
STRONA REDAKCYJNA
 

STRONA REDAKCYJNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):1–2
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA ROLNICTWA POLSKIEGO W LATACH 1998-2015

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):3–19
 
PRACA ORYGINALNA
 

ODDZIAŁYWANIE KREDYTÓW DLA ROLNICTWA NA ZYSK NETTO BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):60–79
 
PRACA ORYGINALNA
 

CYKLICZNE WAHANIA PRODUKCJI POLSKIEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):117–140
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

POWIĄZANIA MIĘDZY POZIOMEM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I ZASOBEM ZDROWIA LUDNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH O DUŻYM ROZDROBNIENIU AGRARNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):153–159
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BIOGOSPODARKI W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):160–168
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

HRABRIN BACHEV: SUSTAINABILITY OF FARMING ENTERPRISES IN BULGARIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):169–173
 
BIBLIOGRAFIA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):174–183
 
SPIS TREŚCI
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):153
 
SPIS TREŚCI
 

SPIS ROCZNIKA 2018

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):188–190