Archiwum
4/2018 vol. 357
 
 
STRONA REDAKCYJNA

STRONY TYTUŁOWE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;357(4):1–2
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA ROLNICTWA POLSKIEGO W LATACH 1998-2015

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;357(4):3–19
PRACA ORYGINALNA

CYKLICZNE WAHANIA PRODUKCJI POLSKIEGO ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;357(4):117–140
RECENZJA KSIĄŻKI

RECENZJE – POLEMIKI. HRABRIN BACHEV: SUSTAINABILITY OF FARMING ENTERPRISES IN BULGARIA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;357(4):169–173
STRONA REDAKCYJNA

BIBLIOGRAFIA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;357(4):174–183
STRONA REDAKCYJNA

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;357(4):153
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600