PRACA ORYGINALNA
CYKLICZNE WAHANIA PRODUKCJI POLSKIEGO ROLNICTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wielkiego
Data publikacji: 21-12-2018
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;357(4):117–140
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Głównym celem opracowania jest ilościowa charakterystyka cyklu koniunkturalnego w rolnictwie w Polsce w latach 1991-2016. Pierwsza część artykułu poświęcona jest teorii wahań cyklicznych w rolnictwie. W części drugiej została przeprowadzona analiza empiryczna. Badanie cyklu koniunkturalnego w rolnictwie oparte jest na rocznej dynamice wartości dodanej brutto oraz produkcji końcowej. Na podstawie wartości dodanej możliwe było określenie czterech pełnych cykli: 1) 1996-2000, 2) 2001-2006, 3) 2007-2012, 4) 2013-2015. Wykorzystując produkcję końcową, uznano, że także w tym przypadku, można wyznaczyć taką samą liczbę cykli: 1) do 2000, 2) 2001-2006, 3) 2007-2010, 4) 2011-2015. Cykle najczęściej miały długość od 3 do 6 lat. Natomiast fazy najczęściej trwały od 2 do 4 lat. Na podstawie analizy wyciągnięto też wniosek, że amplituda całego cyklu wartości dodanej brutto, jak i jego poszczególnych faz, była zawsze, w ujęciu bezwzględnym, wyższa od amplitudy cyklu i faz produkcji końcowej. Największa amplituda, w ujęciu bezwzględnym, dotyczyła cyklu wartości dodanej brutto z lat 2013-2015.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600