STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BIOGOSPODARKI W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 04-01-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):160–168
 
SŁOWA KLUCZOWE