SUMMARIES OF DOCTORAL THESES
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BIOGOSPODARKI W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ (PROBLEMS OF THE BIOECONOMY IN THE LIGHT OF THE EXPERIENCE OF THE SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2019-01-04
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):160-168
 
Journals System - logo
Scroll to top