SUMMARIES OF DOCTORAL THESES
POWIĄZANIA MIĘDZY POZIOMEM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I ZASOBEM ZDROWIA LUDNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH O DUŻYM ROZDROBNIENIU AGRARNYM (LINKS BETWEEN THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE HEALTH RESOURCES OF THE POPULATION ON RURAL AREAS OF HIGH AGRARIAN FRAGMENTATION)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2019-01-04
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):153-159
 
Journals System - logo
Scroll to top