REVIEWS AND POLEMICS
HRABRIN BACHEV: SUSTAINABILITY OF FARMING ENTERPRISES IN BULGARIA (ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARSTW ROLNYCH W BUŁGARII)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju
 
 
Publication date: 2019-01-04
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;357(4):169-173
 
Journals System - logo
Scroll to top