PRACA ORYGINALNA
PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO DO PAŃSTW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI POROZUMIENIA O REGIONALNYM KOMPLEKSOWYM PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute
 
2
Poznań University of Life Sciences
 
 
Data nadesłania: 12-09-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 03-10-2022
 
 
Data akceptacji: 18-10-2022
 
 
Data publikacji: 22-12-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;373(4):46-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest charakterystyka polskiego eksportu rolno-spożywczego do państw, które podpisały umowę o Regionalnym Kompleksowym Partnerstwie Gospodarczym (RCEP), oraz ocena możliwości rozwoju eksportu polskich producentów żywności na rynki tych państw. Badanie przeprowadzono m.in. z wykorzystaniem syntetycznego wskaźnika perspektywiczności na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i bazy World Integrated Trade Solution (WI TS-Comtrade). Z przeprowadzonych badań wynika, że państwa RCEP mają relatywnie niewielkie znaczenie w polskim eksporcie rolno-spożywczym (2,7% w 2021 roku), a wymianę cechuje trwale ujemne saldo obrotów żywnością. W kontekście perspektyw wzrostu polskiego eksportu trudno mówić o tych samych grupach produktów na wszystkich rynkach. Wręcz przeciwnie, wybór danego rynku determinuje, jakie produkty w polskim eksporcie na ten rynek można uznać za perspektywiczne. Wśród tych produktów znalazły się nie tylko wyroby przetworzone, ale również artykuły rolne i produkty o niskim stopniu przetworzenia. Istnieje ryzyko, że obowiązujące od początku 2022 roku porozumienie przyczyni się do ujawnienia efektu przesunięcia, polegającego na zmniejszeniu handlu państw RCEP z państwami spoza ugrupowania. Może to spowodować konieczność dostosowania strategii handlowej realizowanej na rynku azjatyckim przez kraje UE, w tym Polskę, do nowych uwarunkowań.
Journals System - logo
Scroll to top