PRACA ORYGINALNA
ROLA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KONTEKŚCIE TRANSATLANTYCKIEGO PARTNERSTWA W DZIEDZINIE HANDLU I INWESTYCJI (TTIP): PRZYPADEK POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
International FoodNetCenter, University of Bonn
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
 
Data nadesłania: 11-09-2018
 
 
Data publikacji: 11-09-2018
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;356(3):94–110
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od 2013 roku Unia Europejska (UE) prowadzi negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (USA) w sprawie umowy o wolnym handlu (FTA ): transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTI P). Kontrowersyjnym tematem w negocjacjach są odmienne standardy jakości w sektorach rolno-spożywczych obu partnerów negocjacyjnych. W celu wprowadzenia w życie umowy o wolnym handlu wszystkie państwa członkowskie UE muszą wyrazić zgodę na wdrożenie tej umowy. Polska jest pełnoprawnym państwem członkowskim UE od 1 maja 2004 roku i zdobyła silną pozycję w UE. W związku z tym Polska jako członek Unii ma ogromne znaczenie dla polityki handlowej UE. Głównym celem tego artykułu jest analiza polskiej pozycji handlowej i jej interesów krajowych. Analiza miała na celu przede wszystkim zbadanie świadomości na temat TTI P w sektorze rolno-spożywczym, ze szczególnym uwzględnieniem standardów jakości w tej branży. Nie przeprowadzono jeszcze dogłębnej dyskusji na temat tego delikatnego zagadnienia w polskich przedsiębiorstwach tego sektora rolno-spożywczego. W szczególności określono niepewność dotyczącą stosowania i interpretacji międzynarodowych norm w transgranicznych relacjach klient-dostawca łańcuchów dostaw żywności. Z tego powodu zaleca się zdefiniowanie tych niepewności i opracowanie wniosków dotyczących harmonizacji i wykorzystania synergii. Podsumowując, wyniki są istotne dla sektora.