PRACA ORYGINALNA
WIELOZAWODOWOŚĆ W RODZINACH ROLNICZYCH W POLSCE. STAN I ZMIANY W LATACH 2013-2016
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 
 
Data nadesłania: 10-01-2020
 
 
Data ostatniej recenzji: 18-02-2020
 
 
Data akceptacji: 20-04-2020
 
 
Data publikacji: 23-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marta Błąd   

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):95-109
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zaprezentowanie stanu i zmian w wielozawodowości rodzin rolniczych w Polsce w latach 2013-2016. Analiza oparta została o dane z reprezentacyjnego badania struktury gospodarstw rolnych (BSGR), do które go zobowiązany jest każdy kraj UE. Jej wyniki są następujące: 1) w 2016 r. jedy nie 1,3% osób łączyło pracę rolniczą z pozarolniczą, podczas gdy w 2013 r. było to 31,5%; 2) dywersyfikację działalności innej niż rolnicza, ale bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym prowadzi w Polsce wciąż relatywnie niewiel ki odsetek gospodarstw: w 2016 r. – 2,9%; 3) ponad połowa gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, oprócz dochodów z działalności rolniczej uzyskiwała dochody z pracy najemnej (wśród źródeł zarobkowych praca najemna była najpopularniejszą formą pracy poza gospodarstwem rolnym, podobnie jak w latach 2005-2010). Najbardziej zaskakująca zmiana dotyczyła zwiększenia o ponad pół miliona liczby osób pracujących wyłącznie w gospodarstwie rolnym, a zmniejszenia o ponad milion liczby osób wielozawodowych i tym samym przerwania wieloletniej proporcji 1:3 osób wielozawodowych w stosunku do osób zajmujących się jedynie rolnictwem. Możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być następujące: spadek liczby gospodarstw, w tym gospodarstw do 1 ha, w których najwięcej jest osób wielozawodowych, powrót do specjalizacji, zjawisko repezantyzacji, ewentualny wpływ programu 500+ na odchodzenie od prac pozarolniczych i w końcu możliwość wystąpienia błędu statystycznego w badaniach 2016 r. (inne badanie – BAEL nie wykazuje spadku znaczenia wielozawodowości). Sprawa jest o tyle ważna, że badanie SGR jest źródłem oficjalnych krajowych danych dla statystyki UE.
Journals System - logo
Scroll to top