PRACA ORYGINALNA
PERSPEKTYWY GOSPODARSTW RODZINNYCH – CIĄG DALSZY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej - Państwowy Instytut Badawczy
Data nadesłania: 06-03-2020
Data ostatniej recenzji: 25-03-2020
Data akceptacji: 16-04-2020
Data publikacji: 23-06-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;363(2):73–94
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rodzinne gospodarstwa rolne dominują w rolnictwie, przesądzając o bezpieczeństwie żywnościowym świata, oraz mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego. Gospodarstwa te nie zostały ściśle zdefiniowane zapewne z powodu ogromnego ich zróżnicowania między regionami i krajami świata, ale też wewnątrz nich. Gospodarstwa rodzinne przechodzą wraz z rozwojem kapitalizmu transformację przemysłową (industrialną), która w krajach rozwiniętych osiągnęła wysoki stopień zaawansowania, natomiast w krajach mniej rozwiniętych dopiero się zaczyna. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwojowe, związane zwłaszcza z ograniczeniami środowiskowymi oraz globalizacją, a także kontestacja skutków transformacji industrialnej rodzą pytanie o uniwersalność takiej transformacji i nieuchronność podążania przekształceń rolnictwa krajów mniej rozwiniętych drogą wytyczoną przez kraje rozwinięte. Artykuł przedstawia – poza zagadnieniami pojmowania i znaczenia gospodarstw rodzinnych – kwe stię perspektyw transformacji rolnictwa w ogóle i w Polsce – ze stanowiskiem wobec uwag S. Figiela.